Satya Narayan Mahato ‘Aalok’ – शिशुहरुलाई जीवन दिँदै आलोक| Nagarik Nayak 2079

सामाजिक अभियन्ता सत्यनारायण महतो ‘आलोकलाई नगारिक नायक २०७९ को रुपमा सम्मानित गरिएको छ। फालिएका शिशुहरुलाई जीवन दिँदै आएका आलोकलाई नागरिक नायकको रुपमा सम्मानित गरिएको हो ।