कम्युनिष्ट सरकारले कम्युनिष्टलाई नै दमन गर्दैछ किन?