दयाहाङ राईलाई प्रचण्ड तारिफ- ‘ अर्ग्यानिक अयाक्टर!’