नागरिक FRONTLINE: राजेन्द्र महतो, राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य