नेपाली प्रयोगशालामा विषादीको परीक्षण विश्वसनीय छैन

नेपाली प्रयोगशालामा विषादीको परीक्षण विश्वसनीय छैन ।  नेपाल केमिकल सोसाइटीका अध्यक्ष, निरञ्जन पराजुली नागरिक फ्रन्टलाइनमा।