शपथ ग्रहणको तमाशा, प्रचण्डको प्रस्तावमा धुर्मुसको “नो !”