सरकारको प्रस्तुति, जनताका अपेक्षा

सरकारको प्रस्तुति, जनताका अपेक्षा।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा नागरिक फ्रन्टलाइन मा।