बूढानिलकण्ठ स्कूलको जग्गामा बसपार्क बन्ला त ?

बूढानिलकण्ठ स्कूलको जग्गा अब के हुन्छ? के साँच्चै उक्त स्कुलको जग्गामा अब बसपार्क बन्ला त ? बूढानिलकण्ठ स्कूलका प्रधानाध्यापक, होमनाथ आचार्य नागरिक फ्रन्टलाइनमा।