सत्तापक्षकै नेता हुनुहुन्छ तर प्रतिपक्षी जस्तो किन?