किन हुँदैछ गुठि विधेयकको विरोध?

किन हुँदैछ गुठि विधेयकको विरोध? यस विषयमा कुराकानी गर्दै पुरातत्वप्रेमी, गणपतिलाल श्रेष्ठ नागरिक फ्रन्टलाइमा ।